Fitness Romana

zajišťuje pravidelné lekce a kurzy a individuální hodiny pilates, aqua aerobicu, jogy, zdravotního cvičení a dalších jiných forem cvičení převážně v Brně a okolí.

Zabýváme se zdravotní stránkou cvičení. Dbáme na to, abyste se naučili správné pohybové stereotypy a mohli fungovat v běžném denním režimu bez problémů a bez bolesti.

 

Zvláštní péči věnujeme maminkám po porodu a lidem s bolavými zády.

Pravidelně organizujeme cvičební víkendové pobyty na zajímavých lokacích v české republice i aktivní sportovní dovolené v zahraničí.


Těšíme se na Vás, na cvičenou :-)

PODMÍNKY CVIČENÍ V KURZECH FIT ROMANA

PROSÍM, RESPEKTUJTE PODMÍNKY CVIČENÍ, PŘEDEJDEME PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM

bazény ZŠ HORNÍ, KRAVÍ HORA, DOMEČEK - Valtická 23

PODMÍNKY CVIČENÍ V KURZECH FIT ROMANA

ZŠ HORNÍ bazén, Kraví Hora bazén, DOMEČEK – Valtická 23

PLATNÉ OD ZÁŘÍ 2021

 • Zakoupením kurzu máte rezervované místo v lekci, kterou jste si vybrali. Vstupy jsou řízené elektronickým systémem INTUI, do kterého má každý klient přístup. Každý klient má vytvořený svůj účet a omluva a náhrada lekcí se provádí přes tento systém. V ideálním případě si každý klient své lekce omlouvá sám. V případě volného místa na jiné lekci se může nahlásit na náhradu. Pokud systém sami nezvládáte, lektorky Vám mohou následující lekci omluvit.
 • V případě, že budete potřebovat s omluvou a náhradou lekce pomoci, napište e-mail na adresu: info@fitromana.cz
 • Zájemci o jednorázovou ukázkovou lekci nemají nárok na rezervaci, mohou se v den vybraného cvičení informovat na volná místa.
 • Zakoupením kurzu, jednorázových lekcí a permanentek na cvičení se účastníci cvičení dobrovolně podrobují podmínkám cvičení a organizačním pokynům lektora.
 • Rezervace míst v kurzu (většinou na období září – leden, únor – červen) je možná po zaplacení zálohy. Klienti v systému vidí všechny lekce, které proběhnou. Před zakoupením kurzu si lze lekci vyzkoušet (v případě volné kapacity) a pak teprve kurzovné zaplatit. Kurzovné se po zahájení kurzu nevrací. Klient, který z nějakých důvodů nemůže pokračovat v započatém kurzu, má právo si za sebe zajistit náhradu – klienta, na kterého se lekce převedou.
 • Omluvy a náhrady lekcí: V rámci kurzu si lze nahradit lekci tak, že si ji sami odhlásíte ve svém účtu – toto lze provést maximálně 6 hodin před lekcí. Pokud už jste minuli čas odhlášení, informujte mě o své nepřítomnosti na emailu: info@fitromana.cz, nebo formou SMS na čísle: +420777963080. SMS můžete psát kdykoliv, hovory jsou v omezené míře, protože se většinu dne věnuji klientům. Děkuji za pochopení.
 • Povinností FIT ROMANA není sjednávání náhradních klientů za odhlášené omluvené lekce. Neodhlášené nebo pozdě odhlášené lekce propadají a nelze je nahradit!
 • Z nevybraných omluvených lekcí je možné převést 2 lekce do dalšího předplaceného kurzu. Tyto lekce je možné nahradit v prvním měsíci nového kurzu.
 • Na lekci kurzu se za nahlášenou osobu může dostavit náhradník, který je poučen o podmínkách cvičení a bere je na vědomí. Pokud to kapacita kurzu dovolí, lze přivést i více osob, ale tuto možnost je nutné ověřit na e-mailu: info@fitromana.cz nebo SMSkou na čísle +420777963080 nejlépe 4-6 hodin před lekcí.
 • Za nevychozené lekce se kurzovné nevrací. Výjimkou mohou být nenadálé vážné zdravotní problémy, které Vám znemožňují účast v kurzu, a nemáte možnost ani převést lekce na někoho jiného- Prosím, informujte mě co nejdříve na e-mailu: info@fitromana.cz a pokusíme se najít řešení. Při pozdějším odhlášení nebude brán zřetel na předchozí nevychozené lekce. Pokud nenajdeme jiné řešení, STORNO poplatek je 300,-Kč a vrací se pouze 30% z ceny následujících lekcí po oznámení nemoci / důvodu nemožnosti v kurzu pokračovat.
 • Délky cvičební lekce aqua aerobicu je 45-50 minut, délka lekcí „na suchu“ je různá, 55 minut, 75 minut apod.
 • Cvičení mládeže do 15 let je umožněno pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá po celou dobu cvičení.
 • Organizátor cvičení nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty odložených věcí.
 • Účastník cvičení zodpovídá za svůj zdravotní stav a cvičí dobrovolně na vlastní riziko. Cvičení přizpůsobuje svému zdravotnímu stavu, o případných omezeních informuje lektora a ten ho bude informovat o vlivech cvičení na jeho zdravotní stav.
 • Pomůcky ke cvičení jsou na dobu cvičení zapůjčeny, prosíme, chovejte se k nim ohleduplně.
 • Osobu, která svým chováním a projevy narušuje průběh cvičení a nereaguje na upozornění, může organizátor vykázat.
 • Klient je povinen respektovat tyto podmínky a řídit se provozním řádem bazénu a prostor, kde se cvičí.